CTH420, CTH600, CTH1100, üç loblu sarmal loblara sahip hacimsel kompresörlerdir.

Egzoz basıncı yumuşak adaptasyon sistemi nedeniyle düşük ses seviyesi.

Talep üzerine: hidrolik motor için tahrik elemanları.
Copyright © Benda 2017